Werkwijze

Basis van de werkwijze van L’Héron Bleu is een goede voorbereiding. Het devies is: kom nooit onbeslagen ten ijs. Een goede voorbereiding is essentieel, je krijgt maar 1 kans om een eerste indruk te maken bij een nieuwe klant.

Verplaats je in de marktomgeving en beleving van de klant, snap zijn problemen en bied een oplossing. Begrijp je klant in zijn culturele achtergrond. Realiseer je dat jou Hollandse en directe benadering misschien niet het best in de smaak valt bij de gunning van een order of opdracht.

L’Héron Bleu doet het voorwerk, zoekt het juiste contact, benadert het bedrijf en begeleidt de introductie. Na een eerste gesprek is vaak veel duidelijk over de juiste benadering.
L’Héron Bleu werkt de actiepunten uit en gaat aan de slag voor een vervolgstap. Samen bepalen we de verdere benadering van de klant. L’Heron Bleu begeleidt de eerste order of opdracht, met als doel een basis te creëren voor vervolgorders.
L’Heron Bleu begeleidt de relatie met uw klant totdat u zelfstandig verder kunt.

We werken met u samen op basis van een vooraf vastgesteld, gedifferentieerd uurtarief.