Holland-Frankrijk

Frankrijk is een grote markt die op vele vlakken interessant is voor de Nederlandse export. Dit geldt voor de traditionele export producten, maar ook voor moderne eigentijdse producten zoals bijvoorbeeld design.

Structuren in Frankrijk zijn vaak anders dan in Nederland. De combinatie met de onbekendheid met de taal maakt het moeilijk deze te doorgronden. De Franse manier van zaken doen wijkt af van de onze, wat nogal eens tot misverstanden leidt; Een in beginsel goed contact ontwikkelt zich dan niet door wederzijds onbegrip en verwarring.


Graag gebruik ik het voorbeeld van de Nederlandse directeur die een van zijn beste klanten op een broodje met een glaasje melk trakteert tussen de middag. Hoewel een goede Hollandse gewoonte, kan de Franse klant, die dit niet gewend is, de indruk krijgen niet helemaal serieus genomen te worden. Je beste klant neem je mee naar een restaurant tussen de middag!

L’Héron Bleu helpt u bij het zoeken van de juiste entree in de markt. Begeleidt het eerste contact voor het juiste begrip zodat het een nieuwe klantrelatie niet in de kiem gesmoord wordt. Een gedegen voorbereiding is van wezenlijk belang.