Marktonderzoek

Hoe kun je je klant begrijpen als je niet goed weet hoe zijn markt in elkaar zit, wat zijn behoeften zijn en hoe je die kunt vervullen. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Als u op het punt staat stappen te ondernemen om de Franse markt te benaderen is het van belang te weten hoe de markt er voor uw product uitziet. L’Héron Bleu zet dit onderzoek op. Na een inventarisatie van uw uitgangssituatie en producten gaat L’Héron Bleu op zoek naar de beschikbare informatie in de markt. Doordat we de taal spreken is het voor ons makkelijker informatie te vinden, te interpreteren, op waarde te schatten en uit te werken. Daarnaast is het ook mogelijk in het land zelf informatie te verzamelen door bezoeken af te leggen in de markt of contact te leggen met officiële instanties.

Het onderzoek resulteert in een rapport dat de basis zal zijn voor uw verdere stappen in uw nieuwe markt.